Rebound Electronics

Vad betyder Hybrid Distribution?

Rebound har byggt upp en verksamhet som effektivt kombinerar 20 års erfarenhet från mäklar distribution med den service och tillförlitlighet man normalt förknippar med franchise distributörer. Vi har avtal med leverantörer över hela världen och använder företrädesvis de ursprungliga tillverkarna, kvalitetsgodkända underleverantörer alternativt OEM källor. Vi söker i det, för tillfället, mest konkurrenskraftiga området i världen för att säkra tillgång och konkurrenskraftiga priser för aktuella komponenter såväl som komponenter med ”lång ledtid” samt ”obsolete” komponenter. I detta arbete följer vi strikta kvalitetssäkrade rutiner med bl.a. ISO 9001 godkännande. Ett exempel på detta är vår egen ISO certifierade testanläggning i Kina som drivs av egen personal med syfte att i alla lägen säkerställa produktkvaliteten . Detta sätt att distribuera elektronikkomponenter har skapat konkurrensfördelar både för oss och för våra kunder vilket vårt ständigt ökande förtroende från våra kunder är ett tydligt bevis på.
För att kontakta oss och förutsättningslöst diskutera just era möjligheter tillsammans med oss, maila oss gärna på hybrid-distribution@reboundeu.com.

Historiskt sett har inköpskanaler för elektronikkomponenter varit någon av följande:

  • Direkt från OEM – konkurrenskraftigt pris men också med ofördelaktigt ”Minsta Order Värde” (”MOQ”) i kombination med låg flexibilitet
  • Katalog Distributör – snabba leveranser, god tillgång men till mycket höga priser
  • Franchise Distributör – Förmåga att kunna lagerhålla, god tillgång med lokal service men osäkerhet när det gäller valuta/pris samt begränsning när det gäller affärer utanför ”sitt” område
  • ”Broker” - God förmåga att hitta komponenter med lång ledtid/obsolete men affärsområdet är oreglerat när det gäller kvalitetsaspekter generellt såväl som direkta förfalskningar av produkter

Vad Tycker Kunderna Om Hybrid distribution?

“Rebound have succeeded in creating an excellent service which is tailored to the needs of our business. Not only can they help us out with hard to find / obsolete parts, they have successfully combined this with scheduled orders for franchised stock. Rebound has worked in partnership with Seaward in helping us to reduce our supplier base by taking over the sourcing and the supply chain management of a number of commodities. Seaward no longer see Rebound as an ad-hoc supplier for the occasional shortage, but as a strategic supplier, someone who will work with us to help our business succeed.”

Operations Director
Seaward Electronic Ltd.

“Due to the nature of Linn’s business being a high mix, small volume manufacturer, it is crucial to work with suppliers that can support on time delivery, short leadtimes, low MOQs and can provide us with an assurance of quality which befits our high end products. Since working with Rebound, Linn has grown this relationship beyond that of shortage management to performing a key role in ongoing supply that not only fits with Linn’s ideals but that also makes solid financial sense.”

Purchasing and Supply Manager
Linn Products Ltd.

“Rebound to me are an extension of my purchasing team and not a supplier. “Right price at the right time and quality.” The only supplier this year who has not let me down at all on delivery or quality. Friendly, approachable and knowledgeable. Key point about Rebound is their customer focus and that they are not in for a quick deal, but a long term relationship.”

Material Controller
Hochiki Europe (UK) Ltd.