Rebound Electronics

Överskottshantering

Tyvärr uppstår det ibland ett överskott på komponenter beroende på, exempelvis, för optimistiska prognoser. Detta leder till ett onödigt bindande av kapital och lagerhållningskostnader

Antingen ni önskar att omedelbart avyttra hela ert överskottslager eller önskar något annat upplägg erbjuder vi flexibla, professionella lösningar som snabbast möjligt omvandlar överskottet till ett positivt bidrag till ert bolags kassaflöde.

Vi offererar både kompletta överskott såväl som enstaka komponenter

Vi erbjuder också ett alternativ med konsignationslager där kunder bibehåller kontrollen over komponenterna och Rebound hittar bästa möjligheterna till avyttring. Denna process är helt transparant med kontinuerliga rapporter som ger kunden bra möjligheter att bevaka utfallet.

Givetvis åtar vi oss också att skrota komponenter då dessa inte kan avyttras på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Det är då bra att känna till att vi endast samarbetar med företag som har fokus på miljövänlighet och som strikt följer lagar och förordningar inom detta område då elektronikkomponenter generellt har stor miljöpåverkan.