Rebound Electronics

KITTING

En av Rebound’s kärnverksamheter är kompletta komponentleveranser – ”kitting”. Genom att utnyttja vårt avancerade inköps och logistiksystem säkerställer vi att vår kund erhåller kompletta, produktionsklara komponentpaket vid rätt tid, till rätt plats.

Vi är medvetna om att varje kund har unika behov och ”skräddarsyr” därför respektive upplägg individuellt. Denna globala tjänst är användbar både vid introduktion av produkter (NPI) såväl som genom produktens hela livscykel och underlättar för kunden med hanteringen av inköpsprocessen och lagerhållning.

Leverans av kompletta, felfria ”kit”, klara för produktion, och vars behov drivs av direkt försäljning och inte prognoser medför hög kostnadseffektivitet. Kortare ledtider och leveranser väl matchade med behov i kombination med effektivare administration är några fördelar med ”kitting”

Kontakta oss gärna på följande e-mail om ni vill veta mer om ”kitting”: kitting@reboundeu.com

Så här tycker en av våra kunder om vår tjänst ”Kitting”

"Our relationship with Rebound has grown from relatively small beginnings to a full turnkey package. The transition has been smooth and painless. From the control of BOMs, kitting, recyclable packaging, stock control, right through to delivery to site. As our business has grown, so has the need to control quality, cost and delivery and Rebound have delivered the solution. The process has been made easier by the enthusiasm and expertise of the Rebound team and there has been a high level of assistance at every step of the process. Our products are top of the range and our supply chain needs to match it. We now have the confidence that it does." - EnviroVent Ltd