Rebound Electronics

Globalt Inköp

Vi är ett globalt företag och våra kunder förutsätter att de får möjlighet att dra fördelar i sina respektive verksamheter genom vårt världsomspännande gedigna nätverk och kompetens

Som en grund i detta har vi etablerat två inköpsorganisationer, en i Asien och en i Storbritannien. Bägge dessa organisationer jobbar kontinuerligt med hitta strategiska samarbetspartners globalt. Detta görs i samarbete vårt nätverk av försäljningskontor som jobbar med fokusering på regionala leverantörer. Allt i syfte att säkerställa bäst möjliga pris och total kostnad

I en tid då förfalskningar blir allt vanligare kan våra kunder lita på,och känna trygghet i,att våra kvalitetssäkringssystem, testfaciliteter och klassificeringsrutiner säkerställer att komponenterna uppfyller alla specifikationer.