Rebound Electronics

Brist Hantering

En oförutsedd, ej prognostiserad förändring i produktions och leveransbehov kan leda till akut brist på komponenter med kostsamma följder. Rebound fokuserar på att med sitt stora nätverk och sin mångåriga erfarenhet av logistikfrågor snabbt skapa förutsättningar för att minimera eller helt eliminera uppkomna brister. Vårt specialistteam jobbar effektivt, ”world-wide”, med specialutvecklad mjukvara för att lokalisera tillgängliga komponenter och säkerställa snabbast möjliga leverans till våra kunder. Varje kund tilldelas en specifik kundansvarig för att på så sätt skapa kontinuitet i kommunikationen.
Detta i kombination med vårt omfattande, kvalitetssäkrade komponentlager i Storbritannien gör våra möjligheter att agera kraftfullt när det gäller akuta brister.