Rebound Electronics

Tjänster

Vårt fokus är att kunna erbjuda våra kunder ett “smörgåsbord” av tjänster som medför att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och på så sätt spara tid och pengar.

Genom att kombinera arbetssättet från traditionell “broker” verksamhet med det hos katalogdistributörer, franchise kan vi stå till tjänst med olika upplägg i inköpsprocessen. Vi kallar det ”Hybrid Distribution” och detta koncept har följande hörnstenar:

Bristhantering

En oförutsedd, ej prognostiserad förändring i produktions och leveransbehov kan leda till akut brist på komponenter med kostsamma följder…. Läs mer om Bristhantering  

 

Global Marknadsprissättning

Att kunna reducera kostnaden utan att ge avkall på kvaliteten, i något som helst avseende, är en filosofi vi lever efter. Vårt världsomspännande nätverk ....Läs mer om Global Marknadsprissättning

 

Kitting

En av Rebound’s kärnverksamheter är kompletta komponent leveranser – ”kitting”. Genom att utnyttja vårt avancerade inköps…..Läs mer om ”Kitting”

 

Överskottshantering

Tyvärr uppstår det ibland ett överskott på komponenter beroende på exempelvis för optimistiska prognoser. Detta leder till ett onödigt bindande av kapital och lagerhållningskostnader…Läs mer om Överskottshantering

 

Freeway

Freeway Electronics är ett relativt nytt bolag inom Rebound Gruppen. Freeway Electronics erbjuder tillgång till utvalda tillverkare inom framförallt områdena elektronik, elektromekanik och kraftförsörjning….Läs mer om ”Freeway”

 

Worldwide Procurement

Our customers rely on our reach and experience in the global sourcing market to ensure we pass on the many benefits this position enjoys. We set up two dedicated purchasing offices, one in Asia and a European office based in our head office. Find out more about Worldwide Procurement