Rebound Electronics

Kvalitet

Kundnöjdhet är vårt “mantra” på Rebound. Allt vi företar oss i vår verksamhet är grundat i att förstå våra kunder behov och utifrån den förståelsen utföra vår service på ett sätt som med marginal uppfyller förväntningarna.

Vi har dedikerade inköpsteam i både Europa och Asien. Genom att vi har lokal närvaro genomför vi, snabbt,effektivt och kontinuerligt kvalitetskontroller hos våra leverantörer. Dessa kontroller anser vi vara en förutsättning för vår verksamhet. Leverantörerna klassificeras enligt ett system som ger våra inköpare god förståelse för utvärdering av leverantören innan en affär genomförs. På detta sätt skapar vi tillgång till en levande leverantörsdatabas som bidrar till att säkra kvaliteten.

Användandet av oberoende ISO certifierade test laboratorier i både England och Asien är ytterligare ett steg i vår inköps process som används i de fall då klassificeringen av leverantören så föreskriver. Vi har givetvis också ett nära samarbete med respektive tillverkare för att kunna validera komponenters äkthet.

Internt genomför vi en strikt produktkontroll vid leverans till vårt lager . Alla komponenter, utan undantag, fotograferas och är fullt spårbara från inköpsorder till försäljningsorder

Vi kan konstatera att under 1 % av våra leveranser till kund returneras vilket vi tycker är acceptabelt men vi jobbar kontinuerligt mot en noll tolerans.

Rebound erhöll certifikat i ISO9001:2000 i mars 2005 som sedan uppdaterades med ISO9001:2008 n december 2009. I en ständigt föränderlig marknad är det ett krav att hela tiden är lyhörda för kund och marknadskrav och på bästa sätt anpassar oss och våra kvalitetsrutiner efter detta.

Som ett konkret exempel på detta är att vi nu kompletterat vårt arbetssätt med en certifiering i AS9120, som är flyg och rymdindustrins kvalitetsprogram för underleverantörer.

Kvalitetspolicy

  • Alla medarbetare på Rebound Electronics är fullt medvetna om att nyckeln till bolagets, och våra kunders framgång ligger i att uppfylla, och helst överträffa förväntningarna på vårt erbjudande. framgång
  • För att uppfylla detta jobbar vi ständigt med att
    • Säkerställa våra processer så att de förblir effektiva och samtidigt anpassningsbara till våra kunders varierande behov. Detta utan att ge avkall på kvaliteten
    • Kontinuerligt förstärka vår leverantörsbas för att på så sätt optimera vår leveransförmåga

Dokument för nedladdning

Rebound Counterfeit Policy Statement
Rebound ISO Certificate
Rebound Reach Statement