Reboundeu Rebound Electronics

Hybrid Distribution

Välkommen till Rebound Electronics, vi är en oberoende distributör av elektronikkomponenter och grundarna av begreppet ”Hybrid Distribution” som vi är övertygade om kommer att spela en viktig roll framöver. Med vårt globala inköpsnätverk kan vi tillhandahålla ett kostnadseffektiv, kvalitetssäkrat Supply Chain Management” till våra kunder. Vår historiskt starka tillväxt är en garant för vår förmåga att tillgodose våra kunders behov inom leverantörskedjan oavsett komplexitet

 

Rebound’s Ledtidskalkylator

Vår ledtidskalkylator hjälper dig att bestämma det exakta leveransdatumet baserat på komponenternas ledtid. Den går att använda direkt på vår hemsida eller kan den laddas ner för installation på den egna datorn…. Läs mer om Ledtidskalkylatorn

Brist Hantering

En oförutsedd, ej prognostiserad förändring i produktions och leve…Read More

GLOBAL MARKNADSPRISSÄTTNING

Att kunna reducera kostnaden utan att ge avkall på kvalite…Read More

KITTING

En av Rebound’s kärnverksamheter är kompletta komponentleveranser –…Read More

Överskottshantering

Tyvärr uppstår det ibland ett överskott på kompone…Read More

Freeway

Freeway Electronics är ett relativt nytt bolag inom Rebound Gruppen. Freeway Electro…Read More

Globalt Inköp

Vi är ett globalt företag och våra kunder förutsätte…Read More