Rebound Electronics

Zarządzanie niedoborami

Nagły wzrost produkcji lub opóźnienie planowej dostawy może prowadzić do powstania niedoborów, a nawet zagrażać kosztownym przestojem linii produkcyjnej. Dzięki krótkim czasom reakcji, wyjątkowemu doświadczeniu w pozyskiwaniu części i świetnej logistyce możemy zajmować się zarządzaniem niedoborami i dostarczać rozwiązania, które minimalizują poziom zakłóceń produkcji u klienta.

Mamy świadomość znaczenia tej kwestii, dlatego też nasi specjaliści są w stanie szybko wyszukać brakujące elementy elektroniczne na całym świecie. W chwili nawiązania pierwszego kontaktu klientowi jest przydzielany specjalista, który zajmie się pozyskaniem i logistyką potrzebnych elementów celem zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości produkcji u klienta.

Dzięki licznym biurom handlowym w Europie Zachodniej i Wschodniej, Azji, Ameryce Północnej i Afryce oraz jednemu z największych i najlepiej wyszkolonych zespołów specjalistów w branży firma Rebound jest w stanie efektywnie poszukiwać części na całym świecie.

Ponadto utrzymujemy stocki wielu kluczowych komponentów elektronicznych w naszym specjalnie przystosowanym magazynie w Wielkiej Brytanii.