Rebound Electronics

NADWYŻKI MAGAZYNOWE – ZARZĄDZANIE I LIKWIDACJA

Czynniki takie jak przeszacowanie potrzeb, redukcja zamówień lub zakończenie produkcji mogą prowadzić do powstawania nadwyżek magazynowych. Nadmiar rezerw zamraża kapitał i generuje koszty związane z gospodarką magazynową.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z szybkim upłynnieniem, czy profesjonalną gospodarką nadwyżkami magazynowymi, nasza firma oferuje elastyczne, skuteczne i niezawodne rozwiązania, przy użyciu programów zarządzania nadwyżkami, które zamienią zalegające zapasy w przepływy pieniężne.

Nasze działanie polega na wycenie aktualnej wartości nadwyżek i złożeniu klientowi konkretnej oferty uzyskania natychmiastowego zwrotu. Usługa ta jest dostępna dla poszczególnych linii lub całych partii.

Oferujemy również alternatywę w postaci umowy konsygnacyjnej. Metoda ta pozwala nam ustalić potencjalną wartość nadwyżek magazynowych, zachowując jednocześnie kontrolę klienta nad nimi. Nasza klarowna polityka z gotowymi raportami zapewnia pełną przejrzystość oraz możliwość kontroli stopnia upłynnienia stocku.

W razie potrzeby świadczymy również usługi w zakresie likwidacji zapasów. Wobec dużego znaczenia kwestii dotyczących ochrony środowiska podczas utylizacji urządzeń elektronicznych, warto wiedzieć, że współpracujemy wyłącznie z takimi firmami, które są w stanie bezpiecznie utylizować bezużyteczny sprzęt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.