Rebound Electronics

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE REBOUND W OSTATNIM RANKINGU SUNDAY TIMES HSBC INTERNATIONAL TRACK 100

Drugi rok z rzędu firma Rebound Electronics została wyróżniona jako jedna z prywatnych firm w Wielkiej Brytanii o najwyższym tempie wzrostu sprzedaży międzynarodowej, zajmując 43 miejsce pośród 100 firm, notując wzrost 81,34 % (poprawiając notowanie o 44 miejsca w stosunku do wyników z roku poprzedniego). Fast Track jest wiodącą firmą w Wielkiej Brytanii, prowadzącą badania skupiające się na najlepiej działających firmach prywatnych, i publikuje ranking tych firm w tygodniku The Sunday Times. Ranking wskazuje najlepiej działające firmy, od najszybciej rozwijających się do największych. W przypadku Rebound, obrót powyżej 80 mln funtów odpowiadał wzrostowi 81,34 %. W chwili obecnej sprzedaż zagraniczna stanowi 65% obrotu Rebound, natomiast pozostała część działalności skupia się na rynku brytyjskim.

Simon Thake, Dyrektor Zarządzający Rebound Electronics, tak wyjaśnia przyczyny powodzenia firmy:

”Trudno przypisać sukces jednej konkretnej rzeczy. Firma Rebound ma to szczęście, że swoją działalność opiera na zespole kompetentnych i oddanych ludzi, którzy wytrwale dążą do zapewnienia wysokiej jakości usług i produktów. Ponadto firma Rebound odegrała kluczową rolę w wyznaczaniu nowego modelu zaopatrzenia w elektronice, wprowadzając pojęcie Dystrybucji Hybrydowej. Dostrzegliśmy na rynku potrzebę nowego podejścia do metod zakupu produktów elektronicznych, z powodu zmieniających się uwarunkowań oraz zapotrzebowania klientów na dostawców mogących wypełnić lukę pomiędzy tym, co rynek aktualnie oferuje a podejściem skoncentrowanym na ich konkretnych potrzebach”.

Oprócz powyższego wyróżnienia, firma Rebound zajęła również trzecie miejsce w rankingu dziesięciu firm o największym eksporcie, osiągając wysokość sprzedaży zagranicznej na poziomie 54 mln funtów w ostatnim okresie podatkowym.

Informacje

Wzrost sprzedaży zagranicznej mierzy się według średniej rocznej stopy wzrostu firmy (CAGR) w okresie ostatnich dwóch lat. Aby zakwalifikować się do rankingu, sprzedaż zagraniczna musi przekraczać wartośc 1 mln funtów oraz stanowić co najmniej 10 % sprzedaży według ostatnich danych i nie może wykazywać spadku pomiędzy rokiem przedostatnim a ostatnim, w którym łączna sprzedaż musi przekroczyć 5 mln funtów, a zysk przed opodatkowaniem (PBT) musi być dodatni.

Firmy muszą być również niezależne, nie mogą być spółkami zależnymi. Firmy mogły się również zakwalifikować, jeżeli wzrost nastąpił wskutek przejęcia, lecz były dyskwalifikowane, gdy zgłosiły posiadanie spółek zależnych.

AKTUALNOŚCI

NOWE BIURO REBOUND OTWARTE W DUBAJU
Rebound Electronics Group rozszerza swój zasięg o nowo otwarte…Czytaj więcej
REBOUND ELECTRONICS OTWIERA NOWE BIURO W TULUZIE, WE FRANCJI
Rebound Electronics ma przyjemność ogłosić otwarcie…Czytaj więcej
OŚWIADCZENIE REBOUND W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W JAPONII
Firma Rebound uważnie obserwuje rozwój sytuacji w Japonii, aby…Czytaj więcej
BRĄZOWA AKREDYTACJA SC21 DLA REBOUND
Oprócz ostatniej akredytacji AS9120 firma Rebound Electronics…Czytaj więcej