Rebound Electronics

JAKOŚĆ

Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem. Nasze procedury i procesy są ukierunkowane na pełne zrozumienie wymagań naszych klientów oraz ich spełnianie (nawet z nawiązką) świadcząc usługi, których jakość nie znajduje konkurencji na rynku.

Mamy wyspecjalizowane zespoły zakupowe w Europie i Azji. Lokalne wsparcie na całym świecie pozwala nam na zorganizowanie audytu dostawcy w większości krajów w ciągu 24 godzin. Audyty dostawców są konieczne i przeprowadzamy je rutynowo. Prosty system podziału wszystkich naszych dostawców na zielonych, pomarańczowych i czerwonych zapewnia przejrzyste wskazówki dla buyerów oraz daje podstawę dla wstępnej oceny, obserwacji jakości dostarczonych usług oraz ponownego sprawdzenia, zapewniając trwałą spójność bazy dostaw.

Ponad 80% zakupionych części pochodzi od naszych zielonych dostawców. Wykorzystanie laboratorium badawczego w Azji, zarządzanego z Zachodu i działającego zgodnie z certyfikacją ISO 9001:2008, zapewnia dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo w przypadku pozyskiwania produktów z kanałów określanych jako źródła podwyższonego ryzyka. Czynimy to w uzgodnieniu z klientem, a także blisko współpracujemy z producentami elementów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Oprócz działań zewnętrznych związanych z łańcuchem dostaw stosujemy również rygorystyczne procedury kontrolne w naszym magazynie. Wszystkie produkty bez wyjątku są fotografowane i w pełni identyfikowalne od momentu otrzymania zamówienia do chwili wysyłki towaru.

Przy wskaźniku CRMA (czyli reklamacji klientów) poniżej 1% nasze statystyki jakościowe mówią same za siebie. Zdecydowana większość rejestrowanych przez nas reklamacji wynika z delikatnej natury części elektronicznych (np. uszkodzenie nóżek w transporcie) lub błędów ludzkich (np. brak faktury w przesyłce). Nasz system kontroli dostawców i dostaw praktycznie eliminuje ryzyko związane z zakupami z kanałów określanych jako źródła podwyższonego ryzyka.

Firma Rebound uzyskała certyfikację ISO 9001:2000 w marcu 2005 roku. Następnie w grudniu 2009 roku certyfikacja została zastąpiona systemem ISO 9001:2008. Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów oraz rynku, stale rozwijamy i uszczelniamy nasz system zarządzania jakością.

W ramach zaangażowania firmy Rebound w proces ciągłej poprawy w ramach systemu zarządzania jakością wdrożyliśmy dwa główe projekty: SC21 oraz AS9120, których zwieńczeniem była certyfikacja w marcu 2011 roku.

Polityka jakości

  • Jesteśmy świadomi, że powodzenie Rebound Electronics w przyszłości warunkuje dostarczanie naszym klientom takich produktów i usług, które stale będą spełniać ich wymagania i oczekiwania.
  • Rozumiemy, że działania nasze i naszych dostawców wpływają zarówno na naszych klientów, jak i na naszą organizację:
    • Zapewniając skuteczność i prawidłowość procesów, możemy działać efektywnie i dostosowywać się do różnych potrzeb naszych klientów.
    • Stale ulepszając naszą bazę dostawców, możemy zwiększać nasze możliwości zakupowe oraz minimalizować niezgodności.

Do pobrania

Polityka Rebound dotycząca fałszerstw

Certyfikat ISO Rebound

Oświadczenie Rebound dotyczące REACH