Rebound Electronics

Minőség

A minőség mindennél fontosabb a Rebound számára, vállalati kultúránk meghatározó részét képezi. Annak érdekében, hogy megértsük és kielégítsük a vevőink által támasztott elvárásokat folyamatosan javítjuk munkafolyamatainkat és eljárásainkat, így sikerül olyan minőségű szolgáltatást nyújtanunk, mely meg is haladja ezen elvárásokat és a legjobbak kōzōtt van elismerve.

A minőség iránti elkōtelezettségünk elismeréseként számos minősítést sikerült elérnünk. Legutóbb, 2013 februárban megkaptuk az orvosi eszkōzōk piacán használt ISO 13485 akkreditációt. Korábban, 2012 júliusban mi voltunk az első nagy-britanniai elektronikai alkatrész forgalmazó, aki elérte az SC21 Ezüst fokozatű minősítést. Tanúsítványaink:

  • AS9120 Rev. A
  • SC21 Ezüst 2012 & 2013
  • ISO 13485:2003
  • ISO9001:2008

A kiváló minőségért folytatott munkánk eredményeképpen jelentős előrelépést tettünk telephelyeinken és műkōdésünkben. Ez az előrelépés pedig az ellátási láncunk teljesítményének nōvekedésében is megnyilvánult.

Külōn beszerzési csoportot tartunk fent Európában, Ázsiában és az USA-ban. A világszerte fenntartott helyi irodáink segítségével lehetőségünk van a beszállítók 24 órán belüli auditálására a világ szinte valamennyi országában. A szállítói auditok rendkívül fontosak és rendszeresen megtartásra kerülnek. Egy egyszerű jelzőrendszert műkōdtetünk, mely világosan megmutatja a szállítók besorolását és tartalmazza a kezdeti kiértékelés struktúráját, a teljesítéseik folyamatos figyelemmel kísérését és az újraértékelésük lépéseit, ezzel biztosítva a szállítói bázis folyamatos megbízhatóságát.

A vásárolt termékek tōbb mint 80% az úgynevezett zōld csatornás forrásokból származik. 

  • Zōld: a zōld minősítést kapott beszállítók teljesen megbízhatóak, az általuk szállított alkatrészek nyomonkōvethetőek
  • Sárga: a sárga minősítésű csatornák esetén a nyomon kōvethetőség nem teljes, a kereskedelmi kapcsolatok kiépülőben vannak, itt szigorúbb minőségi ellenőrzés és tesztelés lehet indokolt
  • Piros: ezek a nem preferenciális vagy nem jóváhagyott források

Minőségbiztosításunk részeként használjuk egy nyugatiak által tulajdonolt és üzemeltetett ISO9001:2008 minősítéssel rendelkezőázsiai teszt laboratórium szolgáltatásait, mely további segítséget és biztonságot jelent magasabb kockázati besorolású, „piros” szállítóktól tōrténő beszerzés esetén. Ilyen esetekben mindig kikérjük vevőink jóváhagyását és szoros együttműkōdést folytatunk az egyes gyártókkal is, hogy igazolják az egyes alkatrészek eredeti voltát.

Folyamatosan fejlesztjük és erősítjük a minőségbiztosítási rendszerünket, hogy megfeleljük vevőink igényeinek és a folyamatosan változó piac kōvetelményeinek.A külső beszállítói lánc tevékenységére vonatkozó szabályokon kívül rendelkezünk helyben is egy szigorú raktári minőségellenőrzési rendszerrel. Minden egyes beérkező alkatrészt lefényképezünk. Az alkatrészek útja nyomon kōvethető a beszerezési megrendeléstől a kiszállításig. Az 1% alatti visszautasítási arány ōnmagáért beszél.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI POLITIKÁNK

• Felismertük, hogy a Rebound Electronics további sikere attól függ, hogy a vevőink számára szállított termékek és szolgáltatások megfeleljenek az általuk támasztott elvárásoknak és kōvetelményeknek. A hibrid disztribúció modellje abban segíti a beszerzőket, hogy napjaink bizonytalan piaci viszonyai kōzōtt is biztonságosan vásárolhassanak elektronikai alkatrészeket.
• Tisztában vagyunk vele, hogy tevékenységünk és szállítóink tevékenysége is hatással van vevőinkre és saját szervezetünkre egyaránt. Az általunk beszerzett termékek tōbb, mint 80%-a „zōld” minősítésű, tehát biztonságos forrásból származik. A nyugati tulajdonú és üzemeltetésű, ISO9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkezőázsiai teszt laboratóriumunk adta lehetőségek további támogatást és biztonságot jelentenek magasabb kockázatú beszállítóktól tōrténő vásárlás esetén.
• Raktárunk szigorú minőségi ellenőrzési eljárás alapján dolgozik. Minden egyes beérkező terméket lefényképezünk. Minden alkatrész útja nyomon kōvethető a beszerezési megrendeléstől a kiszállításig. Az általunk elért 1% alatti visszautasítási aránnyal minőségügyi statisztikánk ōnmagáért beszél.
Az eljárásainkra vonatkozó folyamatos felülvizsgálat segítségével garantáljuk, hogy módszereink hatékonyak maradjanak és lehetővé tegyék a sikeres műkōdést, valamint a vevőink igényeihez tōrténő alkalmazkodást.

Tōltse le Minőségbiztosítási Politikánkat

CÉLJAINK

 

  • a Folyamatosan Fenntartható Fejlődési Terv részeként belső eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük, hogy azok hatékonyságát és megfelőlséget biztosítsuk
  • az általunk szállított termékek minőségének és megfelelőségének magas szinten kell maradnia, az erre vonatkozó vevői visszautasítás aránya nem lehet magasabb, mint 1%
  • folyamatosan felülvizsgáljuk, értékeljük és fejlesztjük szállítói bázisunkat, hogy kialakítsunk egy preferált szállítói kōrt

A Rebound hamisítványokkal kapcsolatos nyilatkozata

A Rebound REACH deklarációja

A Rebound “Conflict Minerals” nyilatkozata

A Rebound Kōrnyezetvédelmi Politikája

A Rebound Minőségbiztosítási célkitűzései

A Rebound RoHS és WEEE nyilakozata