Rebound Electronics

Vendor Tail Management 

Pro velké OEM je ċasto velké množtví dodavatelů logistická noċní můra, obzvlášť pokud obchodují celosvětově.

Rebound pomohl mnoha zákazníkům snížit množství jejich dodavatelů až o 80% snížením pořizovacích nákladů a poċtu dodavatelů na opaċném konci dodavatelského řetězce, tedy tam, kde se utratí zbylých 20% nákladů, ale s až 80% dodavateli.

Výhody vendor tail managementu:

  • Výrazné zjednodušení dodavatelského řetězce
  • Nejnižší náklady na materiál
  • Přechod od dodavatelského řetězce na strategické partnery
  • Velké snížení "skrytých nákladů" na nákup
  • Až 80% redukce poċtu dodavatelů
  • Specializovaný, flexibilní, spolehlivý partner