Rebound Electronics

Snižování nákladů na material a globální ceny

Snížit náklady, aniž by byla ohrožena kvalita je filozofie, které pevně věříme. Prostřednictvím celosvětové sítě nákupních center Vám Rebound může nabídnout výrobky z nejvíce nákladově-efektivních území.

Kombinujeme naše globální schopnosti získávání zdrojů a rozsáhlé zkušenosti s analýzou Vašich kusovníků (BOM - Bill of Materials) pro hledání těch nejlepších produktů za nejlepší ceny.

Dnešní elektronická výroba v sektoru služeb je pravděpodobně jedním z nejvíce konkurenċních odvětví a konvenċní nákup jednotlivých položek na kusovníku je obvykle nastaven na standardní náklady, které mohou generovat pouze 5-10% hrubého zisku pro výrobce.

Purchase Price Variance (PPV), je jednou z nejúċinnějších metod pro měření úspor nákladů. Studujeme trh pro příležitosti, které umožňují našim zákazníkům využít pozitivní PPV, obvykle v důsledku regionálních, množstevních a sezónních cenových rozdílů. Náš propracovaný informaċní systém je schopen ċerpat z historie více než deseti let nákupů a prodejů. Tento systém na míru v kombinaci s bohatými zkušenostmi řízení zajišťuje, že najdeme nejvíce konkurenceschopnou cenu, která je k dispozici.

Zvyšte své příjmy s redukcí materiálových nákladů:

  • BOM / AVL analýza
  • Přizpůsobebí se nejvíce nákladově efektivním schváleným materiálů v rámci AVL
  • Nákup z nejlevnějších autorizovaných kanálů
  • Globální kanály a odbornost zajišťují hodnotu za peníze