Rebound Electronics

Kompletace

Jsme hrdi na poskytování jedineċného přístupu k této službě, která je souċástí naší záviděníhodné pověsti.

Pomocí našeho patentovaného systému řízení komponent jsme pozvedly koncept řízení dodávek a kompletace sestav na zcela novou úroveň, což zajišťuje, že naši zákazníci obdrží kompletní, k okamžité montáži připravené sady, kdy a kde je potřeba.

Výhody kompletace sestav:

  • Další nástroj pro výraznou konsolidaci výdajů
  • Snížení poċtu dodavatelů
  • Schopnost sledovat Vaše podnikání a řídit požadavky dodávky kdekoli na světě
  • Snížení úrovně zásob
  • Úspora místa
  • Nepřímé náklady a režijní úċinnost
  • Základ pro ideálního EMS partnera

Jelikož víme, že potřeby každého zákazníka jsou různé a rozmanité, nabízíme balíċek služeb na míru, který zahrnuje kusovník a Vaše individuální požadavky. Tato celosvětová služba pomáhá při zavádění nových produktů, stejně jako po celou dobu životního cyklu výrobku tím, že odstraní problemy s řízením dodávek.

S prověřenými sledovacími záznami v logistickém řetězci neustále pomáháme našim zákazníkům zefektivnit jejich výrobu a dodávat konkurenċní výhodu. Dodáváním kompletních bezchybných sad, připravených pro montáž, které se řídí podle Vašich prodejních výsledků nikoliv podle výhledů, šetříme Váš ċas a peníze zkracováním dodacích termínů. Navíc to snižuje Vaši administrativní zátěž – jedna objednávka a jedna faktura.

Kontaktujte: kitting@reboundeu.com

Reference:

“Náš vztah se spoleċnosí Rebound se rozvinul z poměrně skromných zaċátků na kompletní dodavatelský servis. Přechod byl hladký a bezbolestný. Od kontroly kusovníků, kompletace, recyklovatelných obalů, řízení zásob, až po doruċení. Jak rostla naše firma, tak se zvyšovala naše potřeba kotroly kvality, nákladů a dodávek. Rebound nabídl řešení. Tento proces byl usnadněn nadšením a odbornými znalostmi týmu Rebound, který nám významě pomáhal při kažkém našem kroku. Naše produkty jsou nejvyšší jakosti a tomu musí odpovídat i dodavatelský řetězec. Nyní máme jistotu, že tomu tak je.” - EnviroVent Ltd