Rebound Electronics

Celostvětové nakupování

Jak se dá oċekávat od globální spoleċnosti, naši zákazníci spoléhají na náš dosah a zkušenosti se zajišťováním zdrojů na světovém trhu a uživájí si výhod, které z toho plynou.  

Abychom to usnadnili, založili jsme dvě specializované nákupní kanceláře, jednu v Asii a druhou v Evropě se sídlem v naší centrále ve Velké Británii. Tyto kanceláře byly vytvořeny pro rozvoj strategických vztahů s dodavateli po celém světě. Obě kanceláře úzce spolupracují s naší celosvětovou prodejní sítí pro zajištění nejlepších možných cen.

Chápeme však, že nerozhoduje pouze nejnižší možná cena a klademe proto důraz na nejvyšší kvalitu.

Ve věku kdy padělání je bohužel běžné a k jehož rozvoji přispívá i
e-commerce, Rebound zákazníci mohou mít klidní. Pro nákup využíváme dlouholeté prověřené parthery z řad autorizovaných distributorů nebo přímo výrobců. Na Asijském trhu máme nákupní týmy se znalostí místního trhu a testovací laboratoř se specializací na testy souċástek.

Díky nákupním týmům a testovací laboratoři, mohou naši zákazníci mít jistotu, že riziko nákupu padělaného zboží je velmi výrazně sníženo, což jim umožňuje soustředit zdroje na jiné oblasti svého podnikání.