Rebound Electronics

Servis

Rebound Group nabízí dodavatelské možnosti, které opravdu vyhovují Vašim obchodním potřebám. Náš specializovaný přístup k získávání elektronických komponentů znamená, že poskytujeme zákazníkům celou řadu služeb, které jim pomohou soustředit se na své klíċové kompetence a v koneċném důsledku šetří ċas a peníze.

Tím, že kombinuje tradiċní silné stránky a odborné znalosti profesionálního makléře spolu s ċinností autorizovaného distributora jsme vytvořili jedineċné spojení, kterése nazývá hybridní distribuce. To je podporováno naším celkovým závazkem ke kvalitě. Hybridní Distribuċní centra se soustředí na následující klíċové služby:

 

NEDOSTATEK A ZASTARÁVÁNÍ

Náhlý vzestup ve výrobě, nebo selhání jiného dodavatele může vést k závažným problémům. S naší rychlou odezvou na poptávku, bezkonkurenċními zdroji a zkušenostmi v oblasti globální logistiky, můžeme dodat řešení, které potřebujete. Zjistěte více

SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ NA MATERIÁL A GLOBÁLNÍ CENY

Prostřednictvím celosvětové sítě nákupních center, Vám Rebound může nabídnout výrobky z nejvíce nákladově-efektivních území. Zjistěte více

 

PCB Supply from Rebound ElectronicsDODÁVKY DPS

Rebound dodává zákazníkům kvalitní deseky plošných spojů (DPS) všech typů. Zjistěte více

 

KOMPLETACE

Rebound nabízí individuální přístup ke kompletaci a zajišťuje, že všichni zákazníci obdrží připravené kompletní sady, kdy a kde jsou potřeba. Zjistěte více

 

SPRÁVA PŘEBITEČNÉHO MATERIÁLU

Náš tým specializovaný na správu a likvidaci přebyteċného zboží Vám proatkivě pomůže nabídnout Vaše zboží na trhu, nebo ekologicky zlikvidovat. Zjistěte více

 

ZKUŠENÝ ENGINEERING

Naše týmy zkušených inženýrů jsou připraveni Vám pomoci rozšířit řady Vašich vývojových a nákupních oddělení. Zjistěte více

 

Vendor Tail Management

Snižte množství svých dodavatelů až o 80% s Rebound. Pomáháme výrazně zefektivnit dodavatelský řetězec. Zjistěte více

 

Freeway LIGHTING

Freeway Lighting Solutions je souċástí Rebound Group a nabízí širokou škálu LED produktů, podporovanou silným technickým týmem, který je připraven s Vámi pracovat od poċáteċního konceptu až po dodání produktu. Zjistěte více


freeway battery solutions

Část Rebound Group, Freeway baterie Solutions dodává zakázkové akumulátory pro všechny trhy. Zjistěte více

 

CELOSVĚTOVÉ NAKUPOVANÍ

Naši zákazníci se spoléhají na náš dosah a zkušenosti na světovém trhu v zajišťování zdrojů a užívají si výhod, které z toho plynou. Vytvořili jsme dvě specializované nákupní kanceláře, jednu v Asii a druhou v Evropě, která se nachází v sídle naší spoleċnosti. Zjistěte více