Rebound Electronics

OHLASY ZÁKAZNÍKŮ

Operations Director, UK Manufacturer


Náš vztah se spoleċnosí Rebound se rozvinul z poměrně skromných zaċátků na kopletní dodavatelský servis. Přechod byl hladký a bezbolestný. Od kontroly kusovníků, kompletace, recyklovatelných obalů, řízení zásob, až po doruċení.

Jak rostla naše firma, tak se zvyšovala naše potřeba kotroly kvality, nákladů a dodávek. Rebound nabídl řešení. Tento proces byl usnadněn nadšením a odbornými znalostmi týmu Rebound, který nám významě pomáhal při kažkém našem kroku.

Naše produkty jsou nejvyšší jakosti a tomu musí odpovídat i dodavatelský řetězec. Nyní máme jistotu, že tomu tak je.

Material Controller, Hochiki (UK) Ltd.
 

Rebound není pouze dodavatel, ale je to rozšíření mého nákupního týmu. "Správná cena v pravý ċas a kvalita", jediným dodavatelem v letošním roce, který vždy dodal vċas a kvalitní zboží.

Přátelský, přístupný a znalý. Klíċové je jejich zaměření na dlouhodobou spolupráci a ne pouze na rychlé jednorázové obchody.

Purchasing and Supply Manager, Linn Products Ltd.


Pro náše podnikání, které se vyznaċuje spoustou zakázek s malými objemy je klíċové pracovat s dodavetelem, který může nabídnout vċasné doruċení, krátké dodací termíny, malé minimální odběry a poskytuje záruku kvality pro naše kvalitní výrobky.

Od té doby co spolupracujeme s Rebound, se naše partnerství posunulo od dodávání aktuálně špatně dostulpných souċástek až po klíċového dodavatele, který nejen vyhovuje ideálům naší spoleċnosti, ale také dává solidní finaċní smysl.

Operations Director, Seaward Electronic Ltd.


Rebound poskytuje vynikající servis, který je přizpůsoben pro potřeby našeho podnikání. Nejen, že nám mohou pomoci s dodávkami těžko dostupných zastaralých dílů, ale I s rámcovými objednávkami z autorizované distribuce.

Rebound ve spolupráci s Seaward nám pomáhá snížit naši dodavatelskou základnu tím, že postupně přebírá dodávání stále více souċásek. Seaward už nevidí Rebound jako dodavatel ad-hoc pro příležitostné dodávky těžko dostupného zboží, ale jako strategického dodavatele, někoho, kdo s námi bude pracovat, aby nám pomohl v našem podnikání uspět.