Rebound Electronics

Group Board

 

Simon Thake - CEO

Simon je spoluzakladatelem spoleċnosti Rebound a stále je hlavním akcionářem. Založil Rebound v roce 2003 po odchodu ze spoleċnosti Azego v roce 2002 kde působil na pozici Worldwide Director for Semiconductors.

Svoji kariéru v elektronice zaċal ve spoleċnosti Abacus jako management trainee. Pracoval ve skladu na expedici a skladové evidenci. Později se přesunul k prodejnímu stolu a pak rychle do managementu komodit v divizi polovodiċů. Odtud se přesunul do přímého prodeje v jedné dceřinné spoleċnosti v Berkshire a dále do Polar PLC jako regionální manažer.

V roce 1987 se přesunul zpět do Abacus jako hlavní account sales manager.

Simon opustil Abacus v roce 1989 a založil spoleċnost Freeway a uspěšně vytvořil spoleċnost se silným týmem a roċním obratem 40 milonů liber.

Simon v roce 2000 prodal Freeway spoleċnosti ACG AG. Pracoval zde další 2 roky, ale nebylo to pro něj to pravé, a tak se rozhodl založit nový business a byla založena spoleċnost Rebound Group.

Steve Madley - Group sales director

Steve spoleċně se Simonem založil Rebound v roce 2003 a stále je hlavním akcionářem spoleċnosti. Před Rebound byl Sales Director ve spoleċnosti Azego po akvizici Freeway v roce 2001.

Když Steve opustil vysokou školu pracoval v cateringu v rodinné spoleċnosti. Jeho kariéra v elektonice zaċala v roze 1983, kdy se stal nákupċím v JPM. Během následujících 12-ti let působil na pozici Purchasing Manager poté Materials Manager. Následně se stal Managing Director ve Freeway West (před její akvizicí).

Stephen M. Griffiths - group ceo

Stephen se přidal k Rebound v roce 2006 jako finanċní ředitel. Je také zodpovědný za rozvoj obchodu v Centrální a Východní Evropě a na Dálném Východě.

Vystudoval University of Wales (BA Hons. in German) a předtím než emigroval v roce 1980 do Německa tak pracoval jako Chartered Mangement Accoutant v Rowntree Macintosh, nynější Nestle.

Úspěšně pracoval pro Sharp Electronics v Hamburgu jako Generální Manažer zodpovědný za IT, logistiku, podporu prodeje a marketing. Později pracoval jako CFO ve Střední a Východní Evropě pro Micro v Mnichově, kde vedl akviziċní týmy z celé Evropy, které se zasloužili o zċtyřnásobení regionálních prodejů.