Rebound Electronics

Akreditace SC21

V ċervenci 2012 se Rebound Electronics stala prvním britským distributorem elektronických souċástek, který získal prestižní akreditaci SC21 Silver. Znovu jsme tuto akredicaci získali v únoru 2013 - SC21 Silver.
Úroveň SC21 Silver se zaměřuje na kvalitu provádění, na vċasnost dodávek a závazek k neustálému zlepšování. Tato akreditace je udělována pouze spoleċnostem, které mohou poskytnout ověřené údaje.

Pro dosažení této úrovně kvality, Rebound postupoval podle intenzivního kontinuálního plánu udržitelného zlepšování (CSIP), který je zaměřen na zlepšování obchodu.

Díky práci na programu SC21, spolu se zavedením CSIP, Rebound zaznamenala významné zlepšení v organizaci a provozu na pracovišti.

Zavedli jsme i NVQ školící program pro zlepšování obchodních technik a zeštíhlování.

S rostoucím poċtem firem, které se zavázali plnit standard SC21, bude vojenský, letecký a obranný průmysl těžit ze zvyšující se výkonosti svých dodavatelských řetězců a zvýšujícího se obchodního povědomí o tom, jak se průmysl bude vyvýjet a měnit v budoucnu.

Mezi výhody, které získává Rebound z dosažení SC21 patří:

  • Snížení režijních nákladů na zdokonalování spoleċnosti a principy zeštíhlování
  • Zvýšení konkurenceschopnosti
  • Snížení nákladů
  • Provozní zlepšení napříċ celou spoleċností

SC21, byla primárně založena spoleċnostmi z vojenského a leteckého průmyslu: BAE Systems, Eaton Aerospace a General Dynamics. Tyto spoleċnosti zjistili, že provádění auditů samostatně má za následek vysoké náklady a neefektivní duplikaci.

Díky spolupráci a založení SC21, největšího a nejvlivnějšího orgánu na vojenském a leteckém trhu byli schopni sdílet své znalosti a tak rozeznávat organizace s mimořádnými úrovněmi kvality a vċasný doruċením.

Kromě SC21, Rebound zjistila, že AS9120, distribuċní verze AS9100, by mohla být velmi důležitá pro celé podnikání. Požadavky SC21 jsou stejně přísné jako u AS9120, a jsou zcela zdarma.

AS9120 se zaměřuje na sledovatelnost a plné pochopení obchodních podmínek zákazníka a KPI. Ocenění SC21 je zaměřeno na měření kvality, vċasného dodávání a kontinuální udržitelné zlepšování.

Kombinace AS9120 a SC21 je obrovský krok vpřed pro Rebound a naši schopnost podporovat všechny naše zákazníky. Z toho, že nabízíme tuto vysokou úroveň špiċkových služeb mohou težit všichni naši zákazníci, nejen ti z armádního a leteckého průmyslu.