Rebound Electronics

KVALITA

Kvalita je pro Rebound rozhodující. Je to základní souċástí naší kultury a neustále zlepšujeme naše pracovní postupy a procesy tak, aby jsme lépe chápali a plnili požadavky našich zákazníků a dokonce předċili jejich oċekávání tím, že poskytujeme ty nejkvalitnější služby.

Pro splnění našeho závazku ke kvalitě jsme absolovovali několik úrovní certifikací. V poslední době (únor 2013), jsme získali ISO 13485 akreditaci pro zdravotnictví. Dříve (ċervenec 2012), jsme se stali prvním UK distributorem elektronických component, který získal prestižní SC21 Silver akreditaci. Mezi naše certifikace patří:

 • AS9120 Rev. A
 • SC21 Silver 2012 & 2013
 • ISO 13485:2003
 • IS9001:2008

Díky práci na získání těchto cetrifikátů, jsme byli svědky významných zlepšení na našem pracovišti. Tato vylepšení vedly ke zvýšení výkonu v našich dodavatelských řetězcích.

Prostřednictvím specializovaných nákupních týmů v Evropě, Asii a USA, které mají lokální podporu po celém světě, můžeme uspořádat audity dodavatelů ve většině zemí do 24 hodin. Audity dodavatelů jsou nezbytné a jsou prováděny rutinně. Jako souċást našeho závazku vůċi zákazníkům jsme zavedli system semaforu pro výběr dodavatele, který nákupċímu poskytuje jasnou a rychlou informaci o kvalitě dodavatele.

Více než 80% veškerého zakoupeného zboží pochází od zelených dodavatelů

 • Zelená zelený kanál je plně sledovatelný a důvěryhodný.
 • Amber oranžový kanál poskytuje několik úrovní sledovatelnosti, které jsou založeny na rozvíjejících se obchodních vztazích, může být potřeba zvýšená kontrola a zkoušení.
 • Red ċervený kanál jsou nepreferovaní, nebo neověření dodavatelé.

Souċástí našich postupů pro zajištění kvality je i testovací laboratoř vlastnící certifikaci ISO9001: 2008, nachází se v Asii a poskytuje další podporu a jistotu při nutnosti využít ċervený nákupní kanál. Pro využití ċerveného kanálu musíme nejdříve získat souhlas zákazníka. Dále pak úzce spolupracujeme s výrobcem, abychom ověřili pravost souċástky.

Neustále se snažíme rozvíjet a posilovat náš systém řízení jakosti s cílem zůstat citlivý k požadavkům našich zákazníků a dynamice neustále se měnícího trhu. Kromě kontroly dodavatelů, máme také přísnou kotrolu v našem skladu. Všechny produkty, bez výjimky, jsou fotografovány a jsou plně dohledatelné. CRMA menší než 1% hovoří samo za sebe.

POLITIKA JAKOSTI

 • Jsme si vědomi, že budoucí úspěch Rebound Electronics závisí na kvalitních produktech a službách, které splňují požadavky a oċekávání našich zákazníků. Náš hybridní distribuċní model pomáhá nákupċím bezpeċně koupit elektronické souċástky v dnešním nestálém trhu.
 • Uvědomujeme si, že nejen naše ċiny, ale i ċiny našich dodavatelů mají vliv na naše zákazníky a naši organizaci. Proto více než 80% všech zakoupených produktů pochází od „zelených“ dodavatelů.  Využíváním testovacího domu, který pracuje dle normy ISO9001: 2008 a nachází v Asii, poskytujeme další podporu a jistotu při nutnosti využití dodavatelů s vyšším rizikem
 • Kromě kontroly dodavatelů, máme také přísnou kotrolu v našem skladu. Všechny produkty, bez výjimky, jsou fotografovány a jsou plně dohledatelné. CRMA menší než 1% hovoří samo za sebe.

Neustále přezkoumáváme náš proces řízení a ujištujeme se, že zůstává efektivní a užiteċný. To nám umožňuje úċinně fungovat a přizpůsobovat se potřebám našich zákazníků.

CÍLE JAKOSTI

 

 • Zajistit, že naše procesy jsou úċinné, efektivní a relevantní a jsou neustále přezkoumávány v rámci kontinuálního plánu udržitelného zlepšování (C.S.I.P)
 • Udržet vysokou úroveň kvality výrobků s méně jak 1% reklamací. Průběžně prověřovat, hodnotit a rozvíjet naši dodavatelskou základnu.

Downloads